EFÝRE EOD Optik Duman Dedektörü

Eleks marka EOD Optik Duman Dedektörü
algýlama hücresine giren duman partikülleri
tarafýndan ýþýðýn daðýtýlmasý veya emilmesi
prensibi ile çalýþan bir yangýn algýlama dedektör
tipidir. Büyük partiküllü beyaz dumana duyarlýdýr.
En yaygýn þekilde kullanýlan bu dedektörün
baþlýca kullaným yerleri: UPS odalarý,
kablo þaftlarý, PVC yalýtým malzemelerinin
bulunduðu ve bu tipte duman çýkaran yerler,
vb. EN54-7 standardýna sahiptir.

Fiyat:0,00$

Kod SKU18136
Fiyat:
Adet
EFÝRE EOD Optik Duman Dedektörü

Arkadana Tavsiye Et

Ürün deðerlendirme

Oy vermek için üye olunuz !

Kullanýcý yorumlarý

Bu ürüne henüz yorum eklenmemiþ.
Bu ürüne yorum yaparak kullanýcýlarýmýzý daha iyi yönlendirebilirsiniz.