EFÝRE ECD Kombine (Duman + Isý ) Dedektörü

Eleks marka ECD Konvansiyonel Kombine
Dedektörü duman veya ýsýya duyarlýdýr. Kombine
dedektör, ýsý ve duman dedektörlerinin
tüm özelliklerini bünyesinde barýndýran çok
fonksiyonlu bir cihazdýr. Güçlü duman ve ýsý
algýlama sayesinde olay anýnda hýzlý ve güvenilir
sonuçlar vermektedir. Kombine dedektörler
yanlýþ algýlama riski olan mahallerde
kullanýlabilir.EN54-5/EN54-7 standardýna
sahiptir.

Fiyat:0,00$

Kod SKU18139
Fiyat:
Adet
EFÝRE ECD Kombine (Duman + Isý ) Dedektörü

Arkadana Tavsiye Et

Ürün deðerlendirme

Oy vermek için üye olunuz !

Kullanýcý yorumlarý

Bu ürüne henüz yorum eklenmemiþ.
Bu ürüne yorum yaparak kullanýcýlarýmýzý daha iyi yönlendirebilirsiniz.