FONRI KABLOSUZ ÇÝFT TARAFLI MANYETÝK KONTAK DMC02

FONRI KABLOSUZ ÇÝFT TARAFLI MANYETÝK KONTAK DMC02

Fiyat:0,00$

Kod SKU18243
Fiyat:
Adet
FONRI KABLOSUZ ÇÝFT TARAFLI MANYETÝK KONTAK DMC02

Modern tasarýma sahip. Enerji tasarrufu ve düþük pil uyarý desteði alanlara isim verme bildirim özelliði vardýr. Sistem, gerektiðinde uygulama üzerinden pilin deðiþtirilmesi için kullanýcýlarý bilgilendirir. Bütün kapý ve pencere ile uyumlu,içerisinden çýkan güçlü çift taraflý bant yada vidalama þekli ile kurulumu ve kullanýmý kolaydýr. Verici ve mýknatýs ayrýldýðýnda, sensör alarmý tetikler. Mýknatýs vericinin sol veya sað tarafýna yerleþtirilebilir.

Arkadana Tavsiye Et

Ürün deðerlendirme

Oy vermek için üye olunuz !

Kullanýcý yorumlarý

Bu ürüne henüz yorum eklenmemiþ.
Bu ürüne yorum yaparak kullanýcýlarýmýzý daha iyi yönlendirebilirsiniz.