SensoIRIS MIO22

SensoIRIS 2 Giriþ/2 Çýkýþ Modülü – Yerleþik Ýzolatörlü: görsel olarak kolay teftiþ edilebilmesi amacýyla þeffaf kapaklý küçük plas- tik kutu içerisine yerleþtirilmiþtir; dahili izolatörlü; TTE haberleþme protokolünü kullanýr; koruma derecesi IP67. EN54-18’e ve EN54-17’e göre uyumlu, LPCB onaylý

Fiyat:0,00$

Kod SKU18127
Fiyat:
Adet
SensoIRIS MIO22

Arkadana Tavsiye Et

Ürün deðerlendirme

Oy vermek için üye olunuz !

Kullanýcý yorumlarý

Bu ürüne henüz yorum eklenmemiþ.
Bu ürüne yorum yaparak kullanýcýlarýmýzý daha iyi yönlendirebilirsiniz.