VAP 404 P 4+4 Bölgeli

4+4 Bölgeli ( Zon çiftleme ile 8 Bölgeye Geniþleyebilir ) Kominikatörlü
Alarm Paneli

Fiyat:0,00$

Kod VAP 404P
Fiyat:
Adet
VAP 404 P  4+4 Bölgeli

PANELÝ4 zone, zone çiftleme özelliði ile 8 zone4 Keypad baðlanabilir.Telefon ile paneli uzaktan kurma/çözme ve PGM leri açma/kapama özelliði4 farklý panel gibi çalýþabilme, Smart Partition Teknolojisi4 partition, cross-zone ve double hit2 farklý merkezi arayabilen Contact ID kominikatör6 kullanýcý, 4 merkez telefonu, 256 adet ayrýntýlý olay hafýzasý10 þifre (5 kullanýcý,1 PC eriþim,1 tehdit,1 misafir,1 master,1 mühendislik)2 adet PGM, 1 adet Siren, 1 adet Arm çýkýþý, Key giriþi TRAFO dahildir. AKÜ VE KEYPAD hariçtir

Arkadana Tavsiye Et

Ürün deðerlendirme

Oy vermek için üye olunuz !

Kullanýcý yorumlarý

Bu ürüne henüz yorum eklenmemiþ.
Bu ürüne yorum yaparak kullanýcýlarýmýzý daha iyi yönlendirebilirsiniz.